Fagområde

Fast eiendoms rettsforhold

Metier Legal tilbyr bistand innenfor fast eiendoms rettsforhold.

Her kommer en undertittel

Her kommer en setning.

Inngåelse og utarbeidelse av leiekontrakter

Vurdering av vilkår i leiekontrakter

Reforhandling av leiekontrakter

Kjøp og salg av fast eiendom

Tomtefeste

Servitutter