Fagområde

Generell selskapsrett

Metier Legal tilbyr bistand innenfor selskapsrett.

Lang erfaring fra ulike roller

Vi har også lang erfaring i roller som styreleder/styremedlem i flere mellomstore bedrifter og mener at vår erfaring vil være nyttig for virksomheter.

Valg av selskapsform

Stiftelse av selskaper

Styrearbeid og styreansvar

Roller som styreleder og styremedlem

Salg av virksomhet

Aksjonæravtaler/selskapsavtaler