Fagområde

Kontraktsrådgivning

Gode kontrakter er viktig for effektiv kontraktshåndtering. Metier Legal tilbyr bistand med utforming og oppfølging av kontrakter for virksomheter.

Effektiv kontraktshåndtering

Våre advokater har lang og praktisk (juridisk og kommersiell) erfaring fra ulike virksomheter og bransjer for hvordan kontrakter best bør formuleres for riktig fordeling av risiko. Ved å bruke nok tid og ressurser sørger vi for at ønskede rettsvirkninger inntrer og tvister forebygges. Kontrakter skal brukes som et arbeidsverktøy for å oppnå de vedtatte strategiske målene som virksomheten har satt.

Bygge- og entreprisekontrakter

Valg av kontrakts- og entreprisemodell
Kontraktsutforming og -inngåelse
Kontraktsoppfølgning og prosjektgjennomføring
Mekling og prosedyre for domstolen
Strategisk rådgivning ved tvister
Forliksforhandlinger
Forhandlinger
Sluttoppgjør

Samspillskontrakter

Kontraktsdokumenter for samspillsprosjekter
Kurs

Standard og spesialtilpassede avtaler

Innen kjøp og salg av varer og tjenester

Verksteds- og offshorekontrakter

Alminnelig kontraktsrett