Fagområde

Rådgivning til prosjektorientert virksomhet

Gjennomtenkte kontrakter og praktisk rettet juridisk rådgivning både før og under prosjektgjennomføring er sentralt for vellykkede prosjekter.

Juridisk rådgivning i prosjekter

Våre advokater jobber tett sammen med Metier i tverrfaglig team for å levere råd og tjenester i alle faser av et prosjekt til ulike bransjer og sektorer.

Tidligfase

Rådgivning i valg av kontrakts- og entreprisemodeller
Benchmarking
Kvalitetssikring
Usikkerhetsanalyser

Kontraktsprosessen

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
Tildeling av kontrakt og evt. klagebehandling
Kontraktsforhandlinger og inngåelse av kontrakt
Kontraktsutforming
Evaluering av tilbud

Gjennomføring

Kontraktsstyring og -oppfølgning
Claim Management
Dokumentasjon
Strategi
Forhandlinger

Avslutning

Sluttoppgjør
Forhandlinger
Tvistehåndtering

Strategisk rådgivning

I tillegg til å yte løpende juridisk bistand i prosjektgjennomføringen, ønsker vi å være en strategisk rådgiver i tidlig fase, slik at vi kan bidra til at prosjektene gjennomføres effektivt og med færrest mulig konflikter. Vi har bred erfaring med strategiprosesser, og sammen med Metier har vi utarbeidet en egen metodikk for utarbeidelse og gjennomføring av kontraktstrategi.

Vi bistår også med gjennomføring av markedsundersøkelser og anskaffelsesstrategier som en del av kontraktstrategien.

Konseptutredning og kvalitetssikring

Vi har erfaring med konseptutredninger og kvalitetssikring av store prosjekter. De senere årene har vi deltatt i kvalitetsikring av kontraktsstrategier for store offentlige anskaffelser, særlig innenfor forsvarssektoren.

Risikostyring

Risikostyring av den juridiske delen av et prosjekt er et fagområde som stadig er i vekst. Foruten at vi holder kurs i risikostyring, har vi også god erfaring i praktisk risikostyring ved gjennomføring av prosjekter som bidrar til økt kontroll av de risikoer som finnes i prosjekter. For risiko er det alltid, det avgjørende er hvordan denne håndteres.