Fagområde

Tvisteløsning og prosedyre

Vår ambisjon er å løse problemstillinger på en effektivt måte hvor vi ivaretar våre klienters interesser.

Omfattende erfaring innen prosedyre

Vi prøver i den grad det er mulig å unngå at saker ender i rettssystemet da partene sjelden er tjent med det. Imidlertid, er en domstolsbehandling eneste utvei så har vi omfattende erfaring innen prosedyre.

Utarbeidelse av arbeids- og konsulentavtaler

Sluttavtale

Oppsigelse/avskjed

Generell arbeidsrett